|Xmas Limited Sets 2021 |

  
|購買聖誕限定套裝滿$800 送 $100優惠卡
  |購買聖誕限定套裝滿$1800 送 自選潔面產品150ml*
    購買聖誕限定套裝滿$2800 送 金桂花亮白精華素30ml
   
*玫瑰水潤潔面乳、金盞花紓緩潔面乳或薰衣草抗痘潔面啫喱150ml自選1款
(請於下單時備註所選的潔面產品,如玫瑰,否則將隨機發放。)